När något händer

Incidenter kan ske vid personliga möten, per telefon eller skriftligt.

Känner man sig kränkt, rädd eller starkt obehag bör man i första hand värna om sin egen säkerhet.

Avsluta mötet – fly om hotet är akut – och ta så snart som möjligt kontakt med chef eller kollega och berätta vad som hänt.

Om telefonhot är vanligt förekommande på arbetsplatsen bör det finnas rutiner för att hantera sådana händelser. Det kan till exempel handla om att spela in samtalet och att ställa frågan: ”ska jag uppfatta det här som ett hot?”.

Berätta för närmast anhöriga vad som hänt och vilket stöd du får på arbetsplatsen.

Mallar & checklistor

Incidenter kan ske vid personliga möten, per telefon eller skriftligt.

Känner man sig kränkt, rädd eller starkt obehag bör man i första hand värna om sin egen säkerhet.

Avsluta mötet – fly om hotet är akut – och ta så snart som möjligt kontakt med chef eller kollega och berätta vad som hänt.

Om telefonhot är vanligt förekommande på arbetsplatsen bör det finnas rutiner för att hantera sådana händelser. Det kan till exempel handla om att spela in samtalet och att ställa frågan: ”ska jag uppfatta det här som ett hot?”.

Berätta för närmast anhöriga vad som hänt och vilket stöd du får på arbetsplatsen.

Mallar & checklistor