Att följa rutinerna när det händer

På en arbetsplats som är väl förberedd känner chefer, säkerhetsansvariga, skyddsombud och medarbetare till vad de ska göra. Den drabbade vet vilken hjälp hon eller han kommer att få. På så sätt fungerar rutinerna som en trygghetsfaktor.

Kunskap om förloppet och de olika faserna i en kris/chockreaktion är viktigt.

Vilka rutiner som kan finnas på en arbetsplats finns angivet dels i lagar och föreskrifter, dels i litteratur och forskning kring hot och våld i arbetet.

Några tips för att hålla rutiner levande

  • Chef, medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare bör regelbundet gå igenom rutinerna så att de hålls levande och är aktuella.
  • Arrangera återkommande utbildningar för hela personalen.
  • Se till att hela arbetsplatsen har beredskap att visa förståelse för att drabbade har särskilda behov av respekt och hänsyn.
  • Introducera nyanställda, även chefer, om de rutiner som finns.

På en arbetsplats som är väl förberedd känner chefer, säkerhetsansvariga, skyddsombud och medarbetare till vad de ska göra. Den drabbade vet vilken hjälp hon eller han kommer att få. På så sätt fungerar rutinerna som en trygghetsfaktor.

Kunskap om förloppet och de olika faserna i en kris/chockreaktion är viktigt.

Vilka rutiner som kan finnas på en arbetsplats finns angivet dels i lagar och föreskrifter, dels i litteratur och forskning kring hot och våld i arbetet.

Några tips för att hålla rutiner levande

  • Chef, medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare bör regelbundet gå igenom rutinerna så att de hålls levande och är aktuella.
  • Arrangera återkommande utbildningar för hela personalen.
  • Se till att hela arbetsplatsen har beredskap att visa förståelse för att drabbade har särskilda behov av respekt och hänsyn.
  • Introducera nyanställda, även chefer, om de rutiner som finns.