Vem gör vad?

Chefen

Chefen har, i egenskap av arbetsgivare, det övergripande ansvaret och bör leda arbetet vid en incident.

Chefen bör alltid prioritera insatser i samband med en incident när det gäller hot och våld och otillåten påverkan på myndigheten. Det ska även finnas rutiner för vem som tar över ansvaret när chefen inte är tillgänglig.

Chefen har fem uppgifter att hantera i det akuta läget:

  • Kontakta den drabbade och avgöra behov av stöd och skydd
  • Riskbedömning för den drabbade och andra medarbetare och myndigheten
  • Initiera åtgärder
  • Informera säkerhetsansvarig, medarbetare och eventuellt anhöriga
  • Rapportera tillbuden till Arbetsmiljöverket

Det är viktigt med dokumenterade rutiner som anger vem som gör vad vid en incident. Det ger säkerhet i agerandet och är en trygghet för alla medarbetare.

 

Kollegor och arbetskamrater

Ofta har en drabbad person behov av att få berätta vad som hänt. Det är viktigt att arbetskamrater och den närmaste omgivningen ger den möjligheten.

Detta kan ske genom att finnas till hands, lyssna, visa förståelse och absolut inte ifrågasätta upplevelser, känslor och handlingssätt hos den drabbade. Det förekommer att den drabbade skuldbelägger sig själv.

Vem som i första hand bör finnas till hands för den drabbade beror på situationen. Bäst är om det är någon som vanligtvis finns i närheten och som jobbar tillsammans med den drabbade.

Syftet med ett första stödsamtal är att den drabbade får möjlighet att dela sin upplevelse och sina tankar och känslor med någon annan för att därigenom kunna få tillbaka någon form av trygghet.

Chefen

Chefen har, i egenskap av arbetsgivare, det övergripande ansvaret och bör leda arbetet vid en incident.

Chefen bör alltid prioritera insatser i samband med en incident när det gäller hot och våld och otillåten påverkan på myndigheten. Det ska även finnas rutiner för vem som tar över ansvaret när chefen inte är tillgänglig.

Chefen har fem uppgifter att hantera i det akuta läget:

  • Kontakta den drabbade och avgöra behov av stöd och skydd
  • Riskbedömning för den drabbade och andra medarbetare och myndigheten
  • Initiera åtgärder
  • Informera säkerhetsansvarig, medarbetare och eventuellt anhöriga
  • Rapportera tillbuden till Arbetsmiljöverket

Det är viktigt med dokumenterade rutiner som anger vem som gör vad vid en incident. Det ger säkerhet i agerandet och är en trygghet för alla medarbetare.

 

Kollegor och arbetskamrater

Ofta har en drabbad person behov av att få berätta vad som hänt. Det är viktigt att arbetskamrater och den närmaste omgivningen ger den möjligheten.

Detta kan ske genom att finnas till hands, lyssna, visa förståelse och absolut inte ifrågasätta upplevelser, känslor och handlingssätt hos den drabbade. Det förekommer att den drabbade skuldbelägger sig själv.

Vem som i första hand bör finnas till hands för den drabbade beror på situationen. Bäst är om det är någon som vanligtvis finns i närheten och som jobbar tillsammans med den drabbade.

Syftet med ett första stödsamtal är att den drabbade får möjlighet att dela sin upplevelse och sina tankar och känslor med någon annan för att därigenom kunna få tillbaka någon form av trygghet.