Systematik och verksamhetsintegrering

Alla som arbetar på en myndighet ska ta för vana att vara observant på arbetsmiljön.

Det är viktigt att före alla beslut uppmärksamma och ta hänsyn till medarbetarnas psykologiska och sociala förhållanden liksom till eventuella risker.

Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetet ska organiseras för att bland annat undvika risker för otillåten påverkan. Den ska även innehålla rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Arbetsmiljöfrågorna i den löpande verksamheten

Ett bra sätt att få rutin i arbetsmiljöarbetet är att integrera arbetsmiljöfrågorna i den löpande verksamheten.

De kan gärna behandlas som ”allt omkring oss och i oss”.

Att arbeta regelbundet med dessa frågor innebär att:

  • Undersöka, till exempel göra riskbedömning
  • Åtgärda, till exempel utreda orsaker, incidentrapportera och förebygga.
  • Följa upp och dokumentera

Fokus på hot och våld och otillåten påverkan bör således vara en del av den löpande verksamheten och behandlas integrerat i budgetarbete, ledningsmöten, arbetsplatsträffar och i den dagliga planeringen.

Alla som arbetar på en myndighet ska ta för vana att vara observant på arbetsmiljön.

Det är viktigt att före alla beslut uppmärksamma och ta hänsyn till medarbetarnas psykologiska och sociala förhållanden liksom till eventuella risker.

Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetet ska organiseras för att bland annat undvika risker för otillåten påverkan. Den ska även innehålla rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Arbetsmiljöfrågorna i den löpande verksamheten

Ett bra sätt att få rutin i arbetsmiljöarbetet är att integrera arbetsmiljöfrågorna i den löpande verksamheten.

De kan gärna behandlas som ”allt omkring oss och i oss”.

Att arbeta regelbundet med dessa frågor innebär att:

  • Undersöka, till exempel göra riskbedömning
  • Åtgärda, till exempel utreda orsaker, incidentrapportera och förebygga.
  • Följa upp och dokumentera

Fokus på hot och våld och otillåten påverkan bör således vara en del av den löpande verksamheten och behandlas integrerat i budgetarbete, ledningsmöten, arbetsplatsträffar och i den dagliga planeringen.