Fysisk säkerhet

Den fysiska säkerheten på arbetsplatsen är viktig för att förebygga hot och våld och otillåten påverkan och för att öka tryggheten för tjänstemän. Fysiskt skydd innebär åtgärder som gör det svårare och mer riskabelt att begå brott. Här handlar det främst om åtgärder mot trakasserier, hot och våld.

Den fysiska säkerheten kan delas in i tre grupper:

  • Lokalutformning/design
  • Skalskydd/larm/tillträdesskydd
  • Personlig utrustning/självskydd/personlig säkerhet

Tydlighet, lättillgänglighet och bra förankring är tre tumregler när man talar om fysisk säkerhet. Inom vissa verksamheter kan en åtgärd vara att träna personalen i tekniker för självskydd. Självskydd är en metod för skydd, när man möter öppet våld och är utan möjlighet att fly.

Den fysiska säkerheten på arbetsplatsen är viktig för att förebygga hot och våld och otillåten påverkan och för att öka tryggheten för tjänstemän. Fysiskt skydd innebär åtgärder som gör det svårare och mer riskabelt att begå brott. Här handlar det främst om åtgärder mot trakasserier, hot och våld.

Den fysiska säkerheten kan delas in i tre grupper:

  • Lokalutformning/design
  • Skalskydd/larm/tillträdesskydd
  • Personlig utrustning/självskydd/personlig säkerhet

Tydlighet, lättillgänglighet och bra förankring är tre tumregler när man talar om fysisk säkerhet. Inom vissa verksamheter kan en åtgärd vara att träna personalen i tekniker för självskydd. Självskydd är en metod för skydd, när man möter öppet våld och är utan möjlighet att fly.