Kommunikation och bemötande

Det sätt på vilket tjänstemän kommunicerar med och bemöter medborgare är av stor betydelse för hur hot och våld och otillåten påverkan kan förebyggas. Med bra kommunikation och ett gott bemötande kan man förebygga många negativa situationer. Inom detta område handlar det också om den kommunikation som sker inom myndigheten.

Bemötandet bör ha sin utgångspunkt i ett arbete om myndighetens värdegrund. Detta arbete ska syfta till att utveckla och tillskapa ett för myndigheten gemensamt förhållningssätt baserat på rättssäkerhet, god service, effektivitet och god etik i myndighetsutövningen.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade hösten 2014 pratade psykologen Alexander Tilly om hur kommunikation och bemötande påverkar konflikter.

Det sätt på vilket tjänstemän kommunicerar med och bemöter medborgare är av stor betydelse för hur hot och våld och otillåten påverkan kan förebyggas. Med bra kommunikation och ett gott bemötande kan man förebygga många negativa situationer. Inom detta område handlar det också om den kommunikation som sker inom myndigheten.

Bemötandet bör ha sin utgångspunkt i ett arbete om myndighetens värdegrund. Detta arbete ska syfta till att utveckla och tillskapa ett för myndigheten gemensamt förhållningssätt baserat på rättssäkerhet, god service, effektivitet och god etik i myndighetsutövningen.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade hösten 2014 pratade psykologen Alexander Tilly om hur kommunikation och bemötande påverkar konflikter.