Kultur och ledarskap

Kan kulturen i en organisation påverka i vilken grad medarbetarna är utsatta för hot och våld och otillåten påverkan? Och hur påverkar kulturen det förebyggande arbetet, både när det gäller hot och våld och otillåten påverkan och oönskade effekter?

Nedskärningar, långa handläggningstider eller minskad service kan leda till större risk för hot och våld och otillåten påverkan. Med andra ord kan själva arbetsorganisationen öka risken för utsatthet.

Det gäller även bristen på öppen kommunikation. I en organisation där kommunikationen inte fungerar kan medarbetare ha svårt att varna för risker. Om någon blir utsatt för hot och våld och otillåten påverkan är det dessutom viktigt att den drabbade tas om hand på ett bra sätt. Det förutsätter en kultur som präglas av ett öppet klimat och bra kommunikation.

Ledarskap

Hur kan man som chef se till att arbetsplatsen får en öppen och bra kultur när det gäller hot och våld och otillåten påverkan?

 • Prioritera området genom att till exempel ha hot och våld och otillåten påverkan som en punkt på dagordningen vid enhetsmöten eller arbetsplatsträffar.
 • Var tydlig med att hot och våld och otillåten påverkan är ett allvarligt problem som kan förebyggas om man arbetar tillsammans. Ge stöd och feedback till initiativ från medarbetarna.
 • Uppmuntra och involvera alla medarbetare.
 • Ta upp frågan med andra chefer – diskutera vad ni tillsammans kan göra för att få ett öppet klimat. Utveckla samarbetsformer!

Introduktion och utbildning

Ett viktigt moment i det förebyggande arbetet är att förbereda alla i organisationen på de risker som finns och eventuella konsekvenser av dessa.

Kunskap om hot och våld och otillåten påverkan handlar om medvetenhet och inlärning. För att alla medarbetare och chefer ska vara förberedda på vad som kan hända gäller det att:

 • Uppmärksamma alla om de risker som finns
 • Utbilda medarbetare i förhållningssätt, kommunikation och bemötande
 • Låt nyanställda snabbt få kunskap om riskerna och förbered dem genom utbildning
 • Se enhetsmöten/arbetsplatsträffar eller liknande som en möjlighet att diskutera vilken utbildning medarbetarna anser sig behöva.
 • Introducera och följ upp de rutiner som finns
 • Se till att det finns beredskap för en god krishantering.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade våren 2015 pratade Lena Kecklund, fil dr i psykologi, om säkerhetskultur.

Kan kulturen i en organisation påverka i vilken grad medarbetarna är utsatta för hot och våld och otillåten påverkan? Och hur påverkar kulturen det förebyggande arbetet, både när det gäller hot och våld och otillåten påverkan och oönskade effekter?

Nedskärningar, långa handläggningstider eller minskad service kan leda till större risk för hot och våld och otillåten påverkan. Med andra ord kan själva arbetsorganisationen öka risken för utsatthet.

Det gäller även bristen på öppen kommunikation. I en organisation där kommunikationen inte fungerar kan medarbetare ha svårt att varna för risker. Om någon blir utsatt för hot och våld och otillåten påverkan är det dessutom viktigt att den drabbade tas om hand på ett bra sätt. Det förutsätter en kultur som präglas av ett öppet klimat och bra kommunikation.

Ledarskap

Hur kan man som chef se till att arbetsplatsen får en öppen och bra kultur när det gäller hot och våld och otillåten påverkan?

 • Prioritera området genom att till exempel ha hot och våld och otillåten påverkan som en punkt på dagordningen vid enhetsmöten eller arbetsplatsträffar.
 • Var tydlig med att hot och våld och otillåten påverkan är ett allvarligt problem som kan förebyggas om man arbetar tillsammans. Ge stöd och feedback till initiativ från medarbetarna.
 • Uppmuntra och involvera alla medarbetare.
 • Ta upp frågan med andra chefer – diskutera vad ni tillsammans kan göra för att få ett öppet klimat. Utveckla samarbetsformer!

Introduktion och utbildning

Ett viktigt moment i det förebyggande arbetet är att förbereda alla i organisationen på de risker som finns och eventuella konsekvenser av dessa.

Kunskap om hot och våld och otillåten påverkan handlar om medvetenhet och inlärning. För att alla medarbetare och chefer ska vara förberedda på vad som kan hända gäller det att:

 • Uppmärksamma alla om de risker som finns
 • Utbilda medarbetare i förhållningssätt, kommunikation och bemötande
 • Låt nyanställda snabbt få kunskap om riskerna och förbered dem genom utbildning
 • Se enhetsmöten/arbetsplatsträffar eller liknande som en möjlighet att diskutera vilken utbildning medarbetarna anser sig behöva.
 • Introducera och följ upp de rutiner som finns
 • Se till att det finns beredskap för en god krishantering.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade våren 2015 pratade Lena Kecklund, fil dr i psykologi, om säkerhetskultur.