Om förebyggande arbete

Om hot och våld och otillåten påverkan förekommer krävs insatser på ett tidigt stadium. Det måste även finnas möjlighet till rehabilitering lång tid efter händelsen för att förebygga oönskade effekter i organisationen.

Viktiga områden för förebyggande arbete är:

  • Kommunikation och bemötande
  • Kultur och ledarskap
  • Fysisk säkerhet
  • Rutiner, riktlinjer och kontroll

När det gäller förebyggande arbete räcker det inte med att koncentrera insatserna på ett eller ett par områden. Bäst är att sträva efter en helhetssyn som bygger på samordning, systematik och kännedom om det förebyggande arbetet. Inled arbetet på den nivå som passar den egna myndigheten och bygg sedan på med fler metoder.

Det finns alltid ett samband mellan hur arbetet leds, är organiserat, hur tjänstemän agerar och vilka fysiska och tekniska stöd som finns och hur en incident utvecklas och vilka konsekvenser den får.

Om hot och våld och otillåten påverkan förekommer krävs insatser på ett tidigt stadium. Det måste även finnas möjlighet till rehabilitering lång tid efter händelsen för att förebygga oönskade effekter i organisationen.

Viktiga områden för förebyggande arbete är:

  • Kommunikation och bemötande
  • Kultur och ledarskap
  • Fysisk säkerhet
  • Rutiner, riktlinjer och kontroll

När det gäller förebyggande arbete räcker det inte med att koncentrera insatserna på ett eller ett par områden. Bäst är att sträva efter en helhetssyn som bygger på samordning, systematik och kännedom om det förebyggande arbetet. Inled arbetet på den nivå som passar den egna myndigheten och bygg sedan på med fler metoder.

Det finns alltid ett samband mellan hur arbetet leds, är organiserat, hur tjänstemän agerar och vilka fysiska och tekniska stöd som finns och hur en incident utvecklas och vilka konsekvenser den får.