Rutiner

I Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) slås fast att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

Rutiner för hur man ska agera i olika situationer på jobbet kan förebygga risken för hot och våld och otillåten påverkan. Rutinerna kan delas in i tre olika delar:

 • I vardagen
  Till exempel rutiner för besök/hembesök och rutiner för samtal med negativa besked.
 • När något händer
  Vem tar ansvar för att hjälpa den drabbade, vem gör riskbedömning och vem anmäler till polis.
 • Vid krishantering och uppföljning
  Vem ansvarar för att den drabbade erbjuds avlastningssamtal och rehabilitering, vem gör en riskbedömning och uppföljning för vad som behöver ändras i rutinerna.

 

 

I Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) slås fast att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

Rutiner för hur man ska agera i olika situationer på jobbet kan förebygga risken för hot och våld och otillåten påverkan. Rutinerna kan delas in i tre olika delar:

 • I vardagen
  Till exempel rutiner för besök/hembesök och rutiner för samtal med negativa besked.
 • När något händer
  Vem tar ansvar för att hjälpa den drabbade, vem gör riskbedömning och vem anmäler till polis.
 • Vid krishantering och uppföljning
  Vem ansvarar för att den drabbade erbjuds avlastningssamtal och rehabilitering, vem gör en riskbedömning och uppföljning för vad som behöver ändras i rutinerna.