Hur ska riskbedömning göras?

En bra riskbedömning förutsätter kontinuitet och systematik. Då är den ständigt aktuell och risken att missa någonting minskar.

Det viktigaste är att chefer, skyddsombud och medarbetare är observanta i det vardagliga arbetet, så att riskbedömningen inte blir en aktivitet som bara genomförs ett par gånger om året.

För att kunna genomföra en bra riskbedömning och följa upp med åtgärder ska analysen ge svar på ett antal frågor:

 • Vilka kan drabbas?
 • I vilka situationer?
 • Vad kan hända?
 • Vem kan vara gärningsperson och vilken kapacitet har denne att omsätta hotet till handling?

Riskbedömningen ska även svara på frågorna:

 • Hur sannolik är risken?
 • Vilka kan konsekvenserna bli?

Studera incidentrapporteringar. De är viktiga källor för riskbedömningen.

Aktörer

Det är naturligt att anställda medverkar i arbetet, till exempel genom att uppmärksamma nya risker och berätta om dem för sin chef. De anställda är den bästa informationskällan. Ansvaret för att inventera och dokumentera ligger hos arbetsgivaren.

Skydds- eller arbetsmiljöombuden ska delta i arbetet och vara särskilt observanta på att riskanalysen hålls aktuell.

En bra riskbedömning förutsätter kontinuitet och systematik. Då är den ständigt aktuell och risken att missa någonting minskar.

Det viktigaste är att chefer, skyddsombud och medarbetare är observanta i det vardagliga arbetet, så att riskbedömningen inte blir en aktivitet som bara genomförs ett par gånger om året.

För att kunna genomföra en bra riskbedömning och följa upp med åtgärder ska analysen ge svar på ett antal frågor:

 • Vilka kan drabbas?
 • I vilka situationer?
 • Vad kan hända?
 • Vem kan vara gärningsperson och vilken kapacitet har denne att omsätta hotet till handling?

Riskbedömningen ska även svara på frågorna:

 • Hur sannolik är risken?
 • Vilka kan konsekvenserna bli?

Studera incidentrapporteringar. De är viktiga källor för riskbedömningen.

Aktörer

Det är naturligt att anställda medverkar i arbetet, till exempel genom att uppmärksamma nya risker och berätta om dem för sin chef. De anställda är den bästa informationskällan. Ansvaret för att inventera och dokumentera ligger hos arbetsgivaren.

Skydds- eller arbetsmiljöombuden ska delta i arbetet och vara särskilt observanta på att riskanalysen hålls aktuell.