När ska riskbedömning göras?

I vissa situationer på arbetsplatsen behöver man inventera, analysera och bedöma riskerna för hot och våld och otillåten påverkan. Det finns minst fem tillfällen då detta är särskilt lämpligt:

 1. I den löpande verksamhetsplaneringen
  Exempel: Myndigheten gör en verksamhetsplan. Innan den fastställs ska man undersöka om och i så fall vilka risker för hot och våld och otillåten påverkan som verksamheten och aktiviteterna skulle kunna medföra.
 2. Vid förändringar av arbetsförhållandena, till exempel i arbetsorganisationen, av lokaler eller vid resursförändringar
  Exempel: Myndigheten ska flytta till nya lokaler. Ökar riskerna eller blir riskerna mindre?
 3. Vid förändringar i lagstiftning eller uppdragen till myndigheten
  Exempel: Myndigheten har fått nya direktiv, som innebär att kontrollverksamheten ska skärpas och att kontrollerna inte längre ska aviseras i förväg. Dessutom ska myndigheten koncentrera kontrollerna kring personer som misstänks höra till organiserad brottslighet. Hur förändrar det riskerna för personalen?
 4. När något har hänt – för att bedöma om risksituationen förändrats och om det kan hända igen.
  Exempel: En tjänsteman har fått upprepade hotfulla sms på sin privata mobiltelefon. Tjänstemannen misstänker att det är en person, som denne har kontakt med i sitt jobb. Innebär det risker för individen eller för verksamheten? Hur stor är sannolikheten att något händer?
 5. Inför en aktivitet, som man vet kan innebära risker eller som man inte har några säkerhetsrutiner för.
  Exempel: En tjänsteman ska göra ett besök hos en lantbrukare. Lantbrukaren har ringt innan och sagt att om tjänstemannen kommer, så ska han göra livet surt för denne. En riskbedömning måste göras. Räcker de säkerhetsrutiner som redan finns på myndigheten?

Föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas. Det står i Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön. Dessutom står i reglerna:

 • Att arbetet ska ordnas så att riskerna så långt som möjligt förebyggs.
 • Att arbetstagarna snabbt ska kunna kalla på hjälp.
 • Att alla tillbud ska utredas och dokumenteras.
 • Att arbetstagare som utsätts för våld eller hot snabbt ska få hjälp och stöd.

I vissa situationer på arbetsplatsen behöver man inventera, analysera och bedöma riskerna för hot och våld och otillåten påverkan. Det finns minst fem tillfällen då detta är särskilt lämpligt:

 1. I den löpande verksamhetsplaneringen
  Exempel: Myndigheten gör en verksamhetsplan. Innan den fastställs ska man undersöka om och i så fall vilka risker för hot och våld och otillåten påverkan som verksamheten och aktiviteterna skulle kunna medföra.
 2. Vid förändringar av arbetsförhållandena, till exempel i arbetsorganisationen, av lokaler eller vid resursförändringar
  Exempel: Myndigheten ska flytta till nya lokaler. Ökar riskerna eller blir riskerna mindre?
 3. Vid förändringar i lagstiftning eller uppdragen till myndigheten
  Exempel: Myndigheten har fått nya direktiv, som innebär att kontrollverksamheten ska skärpas och att kontrollerna inte längre ska aviseras i förväg. Dessutom ska myndigheten koncentrera kontrollerna kring personer som misstänks höra till organiserad brottslighet. Hur förändrar det riskerna för personalen?
 4. När något har hänt – för att bedöma om risksituationen förändrats och om det kan hända igen.
  Exempel: En tjänsteman har fått upprepade hotfulla sms på sin privata mobiltelefon. Tjänstemannen misstänker att det är en person, som denne har kontakt med i sitt jobb. Innebär det risker för individen eller för verksamheten? Hur stor är sannolikheten att något händer?
 5. Inför en aktivitet, som man vet kan innebära risker eller som man inte har några säkerhetsrutiner för.
  Exempel: En tjänsteman ska göra ett besök hos en lantbrukare. Lantbrukaren har ringt innan och sagt att om tjänstemannen kommer, så ska han göra livet surt för denne. En riskbedömning måste göras. Räcker de säkerhetsrutiner som redan finns på myndigheten?

Föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas. Det står i Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön. Dessutom står i reglerna:

 • Att arbetet ska ordnas så att riskerna så långt som möjligt förebyggs.
 • Att arbetstagarna snabbt ska kunna kalla på hjälp.
 • Att alla tillbud ska utredas och dokumenteras.
 • Att arbetstagare som utsätts för våld eller hot snabbt ska få hjälp och stöd.