Vad är en risk?

Vad som är en risk uppfattas olika av olika individer. Ordet risk innebär möjligheten att något icke önskvärt eller något obehagligt ska inträffa. Arbetsmiljöverket skriver att en risk är ”sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå – samt följderna av det”. Andra definitioner av risk kan vara ”hot om fara”.

Här definieras risk som en oönskad händelse i form av hot och våld och otillåten påverkan som kan tillfoga psykisk eller fysisk skada på person eller skada på egendom. Det handlar om risker som kan påverka tjänstemän eller myndighetens uppdrag och verksamheter negativt och som i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin.

Vad som är en risk uppfattas olika av olika individer. Ordet risk innebär möjligheten att något icke önskvärt eller något obehagligt ska inträffa. Arbetsmiljöverket skriver att en risk är ”sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå – samt följderna av det”. Andra definitioner av risk kan vara ”hot om fara”.

Här definieras risk som en oönskad händelse i form av hot och våld och otillåten påverkan som kan tillfoga psykisk eller fysisk skada på person eller skada på egendom. Det handlar om risker som kan påverka tjänstemän eller myndighetens uppdrag och verksamheter negativt och som i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin.