Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är en samlingsbeteckning på olika påverkansformer av kvalificerad art.

Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot- samt våldssituationer mot person eller egendom, som utöver att vara ett stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilde tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. Med otillåten påverkan avses också korruption i form av otillbörliga erbjudanden.

Otillåten påverkan och arbetsmiljölagen

Ur arbetsmiljösynpunkt är otillåten påverkan inte någon individuell fråga som kan reduceras till den enskildes problem. Enligt 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Därför är otillåten påverkan både ett arbetsmiljöproblem för medarbetaren och ett arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade pratade Johanna Skinnari, Karolina Hurve och Anna Jonsson från Brå om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Att bemöta medborgare med rättshaveristiskt beteende

 

Mallar & checklistor

Otillåten påverkan är en samlingsbeteckning på olika påverkansformer av kvalificerad art.

Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot- samt våldssituationer mot person eller egendom, som utöver att vara ett stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilde tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. Med otillåten påverkan avses också korruption i form av otillbörliga erbjudanden.

Otillåten påverkan och arbetsmiljölagen

Ur arbetsmiljösynpunkt är otillåten påverkan inte någon individuell fråga som kan reduceras till den enskildes problem. Enligt 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Därför är otillåten påverkan både ett arbetsmiljöproblem för medarbetaren och ett arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade pratade Johanna Skinnari, Karolina Hurve och Anna Jonsson från Brå om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Att bemöta medborgare med rättshaveristiskt beteende

 

Mallar & checklistor