Ett arbetsmiljöproblem för medarbetarna

Otillåten påverkan i form av trakasserier och hot och våld kan leda till kränkningar och skador för den drabbade och försämringar i arbetsmiljön som helhet.

Även otillåten påverkan i form av korruption kan vara ett arbetsmiljöproblem. Det kan leda till att kollegor utsätts för risker eller försök till mutor. Blotta misstanken om att former av korruption förekommer påverkar arbetsklimatet negativt.

I Brå-rapporten ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner” redovisas en rad exempel på följderna av trakasserier, hot och våld.

Människor reagerar olika på situationer av otillåten påverkan. Vissa reagerar omedelbart med stressreaktioner eller chocktillstånd medan andra får en fördröjd reaktion. En vanlig reaktion i efterhand är rädsla, obehag eller skräck. Att ha ett arbete där kollegor har drabbats och vetskapen om att det kan drabba en själv, innebär givetvis en psykisk belastning. Vissa personer som blivit utsatta för otillåten påverkan har övervägt att sluta eller sökt nytt jobb. Det finns också personer som tämligen oberörda har gått igenom en situation med otillåten påverkan.

 

Otillåten påverkan i form av trakasserier och hot och våld kan leda till kränkningar och skador för den drabbade och försämringar i arbetsmiljön som helhet.

Även otillåten påverkan i form av korruption kan vara ett arbetsmiljöproblem. Det kan leda till att kollegor utsätts för risker eller försök till mutor. Blotta misstanken om att former av korruption förekommer påverkar arbetsklimatet negativt.

I Brå-rapporten ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner” redovisas en rad exempel på följderna av trakasserier, hot och våld.

Människor reagerar olika på situationer av otillåten påverkan. Vissa reagerar omedelbart med stressreaktioner eller chocktillstånd medan andra får en fördröjd reaktion. En vanlig reaktion i efterhand är rädsla, obehag eller skräck. Att ha ett arbete där kollegor har drabbats och vetskapen om att det kan drabba en själv, innebär givetvis en psykisk belastning. Vissa personer som blivit utsatta för otillåten påverkan har övervägt att sluta eller sökt nytt jobb. Det finns också personer som tämligen oberörda har gått igenom en situation med otillåten påverkan.