Ett demokratiproblem för samhället

Den yttersta konsekvensen är att otillåten påverkan kan utgöra ett hot mot demokratin eftersom påverkan syftar till att myndighetsutövare inte ska följa beslutade lagar och förordningar.

Konkret kan det handla om att en person, som har begått ett brott, försöker påverka en polis att inte inleda förundersökning, trots att lagen bestämmer när en sådan ska ske.

Ett annat exempel är när någon erbjuder en tjänsteman pengar för att denne ska fatta ett gynnsamt beslut.

Ett tredje exempel är om myndighetspersoner systematiskt undviker att utöva tillsyn och kontroll för att undvika att utsättas för hot och våld.

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

Brottsförebyggande rådet har gett ut två rapporter på området. ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner” (2005:18) och ”Hot och våld mot Kriminalvårdens personal – En kartläggning” (2006:05). Du hittar dem under publikationer längst ned på sidan.

Den yttersta konsekvensen är att otillåten påverkan kan utgöra ett hot mot demokratin eftersom påverkan syftar till att myndighetsutövare inte ska följa beslutade lagar och förordningar.

Konkret kan det handla om att en person, som har begått ett brott, försöker påverka en polis att inte inleda förundersökning, trots att lagen bestämmer när en sådan ska ske.

Ett annat exempel är när någon erbjuder en tjänsteman pengar för att denne ska fatta ett gynnsamt beslut.

Ett tredje exempel är om myndighetspersoner systematiskt undviker att utöva tillsyn och kontroll för att undvika att utsättas för hot och våld.

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

Brottsförebyggande rådet har gett ut två rapporter på området. ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner” (2005:18) och ”Hot och våld mot Kriminalvårdens personal – En kartläggning” (2006:05). Du hittar dem under publikationer längst ned på sidan.