Ett säkerhetsproblem för verksamheten

Risken för otillåten påverkan ställer även krav på arbetsplatsens säkerhetsrutiner. Dessa rutiner bör exempelvis vara ett stöd i att motverka olika former av skadegörelse på myndighetens lokaler och fordon eller till och med bombattentat.

Det kan också handla om att motverka att känslig eller hemlig information kan läcka ut till fel personer. Kartläggning av myndighetens arbetsformer kan förekomma. Vanligast är emellertid att påverkan är direkt riktad mot myndighetens personal.

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda de risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet (AFS 1993:2 2 §). Arbetet ska ordnas så att risk för hot eller våld så långt som det är möjligt kan förebyggas (3 §).

 

Risken för otillåten påverkan ställer även krav på arbetsplatsens säkerhetsrutiner. Dessa rutiner bör exempelvis vara ett stöd i att motverka olika former av skadegörelse på myndighetens lokaler och fordon eller till och med bombattentat.

Det kan också handla om att motverka att känslig eller hemlig information kan läcka ut till fel personer. Kartläggning av myndighetens arbetsformer kan förekomma. Vanligast är emellertid att påverkan är direkt riktad mot myndighetens personal.

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda de risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet (AFS 1993:2 2 §). Arbetet ska ordnas så att risk för hot eller våld så långt som det är möjligt kan förebyggas (3 §).