Kränkningar på internet

Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning på internet utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Syftet med publiceringen, vilka uppgifter som publiceras, hur länge uppgifterna har legat ute på internet samt hur den vars uppgifter publiceras själv upplever publiceringen, är exempel på faktorer som påverkar denna bedömning.

Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är exempel på publicering som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen.

Om du upplever att du har blivit kränkt

För att det ska gå att föra talan mot den som har utsatt dig måste personen gå att identifiera och det måste finnas tillräckliga bevis.

Exempel på bevis är ”skärmdumpar” och andra fotografier. Det är därför bra om du själv försöker göra skärmdumpar/fotografier som visar vad du råkat ut för. Skriv gärna ut skärmdumparna och be någon annan person intyga att de är äkta, genom att signera utskrifterna.

Det är också bra att skicka en länk till sidan med kränkningen eller visa upp sidan för en vän eller någon annan, som sedan om det behövs kan intyga att den bild du tagit inte är ett montage.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade december 2014 pratade Alexandra Rodell och Johan Rosell, juridikstudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, om kränkningar på nätet.

Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning på internet utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Syftet med publiceringen, vilka uppgifter som publiceras, hur länge uppgifterna har legat ute på internet samt hur den vars uppgifter publiceras själv upplever publiceringen, är exempel på faktorer som påverkar denna bedömning.

Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är exempel på publicering som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen.

Om du upplever att du har blivit kränkt

För att det ska gå att föra talan mot den som har utsatt dig måste personen gå att identifiera och det måste finnas tillräckliga bevis.

Exempel på bevis är ”skärmdumpar” och andra fotografier. Det är därför bra om du själv försöker göra skärmdumpar/fotografier som visar vad du råkat ut för. Skriv gärna ut skärmdumparna och be någon annan person intyga att de är äkta, genom att signera utskrifterna.

Det är också bra att skicka en länk till sidan med kränkningen eller visa upp sidan för en vän eller någon annan, som sedan om det behövs kan intyga att den bild du tagit inte är ett montage.

På ett seminarium som Partsrådet anordnade december 2014 pratade Alexandra Rodell och Johan Rosell, juridikstudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, om kränkningar på nätet.