Incidentrapportering

Incidentrapportering är ett viktigt verktyg i arbetet med att förhindra hot och våld och otillåten påverkan. En incident är i det här sammanhanget en tillfällig händelse som kunnat leda till olycksfall eller ohälsa.

Rätt använd kan rapporteringen fungera som ett underlag med vars hjälp chefer, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare kan få vägledning inför kommande incidenter.

Ett incidentsrapporteringssystem bör alltid ange vem, vad och hur rapporteringen ska ske. Vem som gör bedömningar på grundval av rapporten och vem som ansvarar för åtgärder.

Mallar & checklistor

 

Incidentrapportering är ett viktigt verktyg i arbetet med att förhindra hot och våld och otillåten påverkan. En incident är i det här sammanhanget en tillfällig händelse som kunnat leda till olycksfall eller ohälsa.

Rätt använd kan rapporteringen fungera som ett underlag med vars hjälp chefer, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare kan få vägledning inför kommande incidenter.

Ett incidentsrapporteringssystem bör alltid ange vem, vad och hur rapporteringen ska ske. Vem som gör bedömningar på grundval av rapporten och vem som ansvarar för åtgärder.

Mallar & checklistor