När fungerar ett incidentrapporteringssystem?

För att ett incidentrapporteringssystem ska fungera bra är det bland annat viktigt att tänka på följande:

 • Rapportera alla incidenter
  Det kan hända att den som har drabbats av hot och våld och otillåten påverkan inte rapporterar vad som har hänt. Många anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig eller att en rapport ändå inte leder till någon åtgärd. Andra uppger att det finns en kultur på arbetsplatsen som underförstått menar att ”lite får man ju tåla”.
 • Ta rapporteringen på allvar
  För att systemet ska fungera är det viktigt att medarbetare som är drabbade uppfattar att de blir tagna på allvar. Det är viktigt att myndigheten rutinmässigt tar upp, bedömer och tar ställning till varje enskild rapport som sådan och dess betydelse för helheten.
 • Arbeta för en attitydförändring på arbetsplatsen
  Det måste finnas ett arbetsklimat som tillåter att man vågar vara öppen med sina känslor. En attitydförändring kan behövas både hos dem som är särskilt utsatta för risker, deras kollegor och hos chefer och ledning. Först då kan det kännas mer meningsfullt att rapportera incidenter.

För att ett incidentrapporteringssystem ska fungera bra är det bland annat viktigt att tänka på följande:

 • Rapportera alla incidenter
  Det kan hända att den som har drabbats av hot och våld och otillåten påverkan inte rapporterar vad som har hänt. Många anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig eller att en rapport ändå inte leder till någon åtgärd. Andra uppger att det finns en kultur på arbetsplatsen som underförstått menar att ”lite får man ju tåla”.
 • Ta rapporteringen på allvar
  För att systemet ska fungera är det viktigt att medarbetare som är drabbade uppfattar att de blir tagna på allvar. Det är viktigt att myndigheten rutinmässigt tar upp, bedömer och tar ställning till varje enskild rapport som sådan och dess betydelse för helheten.
 • Arbeta för en attitydförändring på arbetsplatsen
  Det måste finnas ett arbetsklimat som tillåter att man vågar vara öppen med sina känslor. En attitydförändring kan behövas både hos dem som är särskilt utsatta för risker, deras kollegor och hos chefer och ledning. Först då kan det kännas mer meningsfullt att rapportera incidenter.