Vad ska rapporteras in?

Alla inom organisationen har olika definitioner på vad som är en incident. För att systemet ska fungera bör därför alla incidenter rapporteras. I samband med rapporteringen bedöms hur allvarlig incidenten är och om det behövs åtgärder. Om bara allvarliga händelser rapporteras är det svårt att följa utvecklingen, vilket i sin tur kan försvåra att förebyggande åtgärder sätts in i tid.

Incidentrapportering kan underlätta akuta insatser, uppföljning, riskanalyser och statistik samt förebyggande arbete.

Alla inom organisationen har olika definitioner på vad som är en incident. För att systemet ska fungera bör därför alla incidenter rapporteras. I samband med rapporteringen bedöms hur allvarlig incidenten är och om det behövs åtgärder. Om bara allvarliga händelser rapporteras är det svårt att följa utvecklingen, vilket i sin tur kan försvåra att förebyggande åtgärder sätts in i tid.

Incidentrapportering kan underlätta akuta insatser, uppföljning, riskanalyser och statistik samt förebyggande arbete.