Vem rapporterar?

Det finns olika rutiner om vem som ska rapportera incidenten i systemet. En del myndigheter låter enskilda medarbetare rapportera själva, om så behövs med hjälp av någon annan. Andra vill att endast chefer ska ha tillgång till systemet och kunna skriva in incidenter efter samtal med den drabbade eller tillsammans med denne.

Eftersom det är den utsatte som bäst kan avgöra om det var en allvarlig incident eller inte, kan det vara en god idé att låta den personen skriva rapporten. Däremot måste det finnas möjlighet för chefer att också skriva en rapport.

Det finns olika rutiner om vem som ska rapportera incidenten i systemet. En del myndigheter låter enskilda medarbetare rapportera själva, om så behövs med hjälp av någon annan. Andra vill att endast chefer ska ha tillgång till systemet och kunna skriva in incidenter efter samtal med den drabbade eller tillsammans med denne.

Eftersom det är den utsatte som bäst kan avgöra om det var en allvarlig incident eller inte, kan det vara en god idé att låta den personen skriva rapporten. Däremot måste det finnas möjlighet för chefer att också skriva en rapport.