Krishantering och uppföljning

Begreppet krishantering innefattar myndighetens förhållningssätt, organisation, rutiner och åtgärder för att hantera psykosociala risker och konsekvenser för säkerheten i samband med hot och våld och otillåten påverkan.

Det är av stor betydelse hur en drabbad erbjuds stöd redan från början. Stödet kan behövas under en längre tid. Det är viktigt att den drabbade inte släpps för tidigt. Det kan ta lång tid att bearbeta det som hänt. Myndigheten behöver därför en beredskap både för åtgärder akut och på sikt.

Närvaro är ett nyckelord för ett fungerande krisstöd.

Det är inte alltid lätt att veta vilka som bör omfattas av krisstödet. Människor reagerar olika och vid olika tidpunkt på en och samma händelse. Även medarbetare som inte direkt berörts av incidenten kan få krisreaktioner.

Krishanteringen omfattar också konsekvenser för verksamhet och säkerhet. Hur dessa ska hanteras akut berörs i avsnittet om något händer och i avsnittet om incidentrapportering.

Mallar & checklistor

Begreppet krishantering innefattar myndighetens förhållningssätt, organisation, rutiner och åtgärder för att hantera psykosociala risker och konsekvenser för säkerheten i samband med hot och våld och otillåten påverkan.

Det är av stor betydelse hur en drabbad erbjuds stöd redan från början. Stödet kan behövas under en längre tid. Det är viktigt att den drabbade inte släpps för tidigt. Det kan ta lång tid att bearbeta det som hänt. Myndigheten behöver därför en beredskap både för åtgärder akut och på sikt.

Närvaro är ett nyckelord för ett fungerande krisstöd.

Det är inte alltid lätt att veta vilka som bör omfattas av krisstödet. Människor reagerar olika och vid olika tidpunkt på en och samma händelse. Även medarbetare som inte direkt berörts av incidenten kan få krisreaktioner.

Krishanteringen omfattar också konsekvenser för verksamhet och säkerhet. Hur dessa ska hanteras akut berörs i avsnittet om något händer och i avsnittet om incidentrapportering.

Mallar & checklistor