Att stödja

När en person har drabbats av en incident är stödet från arbetsgivare, medarbetare och anhöriga avgörande för återhämtningen.

I ett första skede bör man bara sitta och lyssna på vad den drabbade själv vill ha för hjälp. Det är viktigt att inte förringa, utan att ta det som har hänt på allvar.

Man ska heller inte förvänta sig att den drabbade ska reagera på ett visst sätt eller göra någon värdering av de reaktioner som den drabbade visar.

Per Sandberg, psykolog vid Kris- och Traumacentrum, ger följande checklista för det första mötet med den drabbade:

 • Se som huvuduppgift att lugna ner – krama om eller håll i handen.
 • Ta den drabbade till en trygg plats, bort från den ”jobbiga” platsen.
 • Ge faktabaserad information om vad som har hänt, men överlåt åt läkarna att lämna dödsbud.
 • Lyssna på det som den drabbade vill berätta, men tvinga inte fram känslor.
 • Ta hand om den drabbade (ring anhöriga, följ med hem eller till sjukhus).
 • Den drabbade bör vara vaken i sex timmar efter incidenten – ge inga sömnmedel.

När en person har drabbats av en incident är stödet från arbetsgivare, medarbetare och anhöriga avgörande för återhämtningen.

I ett första skede bör man bara sitta och lyssna på vad den drabbade själv vill ha för hjälp. Det är viktigt att inte förringa, utan att ta det som har hänt på allvar.

Man ska heller inte förvänta sig att den drabbade ska reagera på ett visst sätt eller göra någon värdering av de reaktioner som den drabbade visar.

Per Sandberg, psykolog vid Kris- och Traumacentrum, ger följande checklista för det första mötet med den drabbade:

 • Se som huvuduppgift att lugna ner – krama om eller håll i handen.
 • Ta den drabbade till en trygg plats, bort från den ”jobbiga” platsen.
 • Ge faktabaserad information om vad som har hänt, men överlåt åt läkarna att lämna dödsbud.
 • Lyssna på det som den drabbade vill berätta, men tvinga inte fram känslor.
 • Ta hand om den drabbade (ring anhöriga, följ med hem eller till sjukhus).
 • Den drabbade bör vara vaken i sex timmar efter incidenten – ge inga sömnmedel.