Den nödvändiga uppföljningen

Den så kallade normaliseringen till inre trygghet och att komma tillbaka till arbetet kan ta lång tid.

Den drabbade måste få uppleva känslan av trygghet – det som fanns före händelsen. Det handlar om både fysisk och social stabilisering och om integrering – att prata om det som är svårt. Det kräver förståelse och medkänsla från kollegor.

Erfarenheten visar att det kan vara bättre att tas om hand, bli sedd, förstådd och respekterad av sin chef och sina arbetskamrater än att lämna arbetsplatsen för att träffa en expert. Expertstöd ska dock alltid erbjudas vid behov.

Det finns många exempel på hur drabbade efter en tid lämnas utan stöd. Någon har kallat det ”hjälpparadoxen” – akut vill alla hjälpa till, sedan kommer den stora ensamheten för många drabbade. Därför är det viktigt att som chef se till att ha uppföljningssamtal.

En incident är alltid en signal om att på nytt göra en generell riskbedömning. Utifrån denna åtgärdas eventuella brister i arbetsorganisation, rutiner, fysiskt skydd och utbildning.

 

Den så kallade normaliseringen till inre trygghet och att komma tillbaka till arbetet kan ta lång tid.

Den drabbade måste få uppleva känslan av trygghet – det som fanns före händelsen. Det handlar om både fysisk och social stabilisering och om integrering – att prata om det som är svårt. Det kräver förståelse och medkänsla från kollegor.

Erfarenheten visar att det kan vara bättre att tas om hand, bli sedd, förstådd och respekterad av sin chef och sina arbetskamrater än att lämna arbetsplatsen för att träffa en expert. Expertstöd ska dock alltid erbjudas vid behov.

Det finns många exempel på hur drabbade efter en tid lämnas utan stöd. Någon har kallat det ”hjälpparadoxen” – akut vill alla hjälpa till, sedan kommer den stora ensamheten för många drabbade. Därför är det viktigt att som chef se till att ha uppföljningssamtal.

En incident är alltid en signal om att på nytt göra en generell riskbedömning. Utifrån denna åtgärdas eventuella brister i arbetsorganisation, rutiner, fysiskt skydd och utbildning.