Polisanmälan

Det finns flera olika anledningar till varför drabbade tjänstemän ska anmäla om de varit utsatt för hot och våld och otillåten påverkan:

  • Ansvaret läggs tydligt på rätt person, det vill säga på gärningspersonen. En polisanmälan konkretiserar gärningspersonens ansvar
  • Anmälan bidrar till att signalera vad myndigheten inte godtar
  • Polisen får mer kunskap genom fler anmälningar.

Fler anmälningar om hot och våld och otillåten påverkan kan även uppmärksammas i media och ge signaler till presumtiva gärningspersoner och allmänhet att myndigheterna inte tolererar detta.

Eftersom otillåten påverkan handlar om gärningspersoner som vill påverka tjänstemäns myndighetsutövning är det dessutom viktigt som enskild tjänsteman att visa andra medarbetare att man vågar medverka i rättsprocessen.

Det finns flera olika anledningar till varför drabbade tjänstemän ska anmäla om de varit utsatt för hot och våld och otillåten påverkan:

  • Ansvaret läggs tydligt på rätt person, det vill säga på gärningspersonen. En polisanmälan konkretiserar gärningspersonens ansvar
  • Anmälan bidrar till att signalera vad myndigheten inte godtar
  • Polisen får mer kunskap genom fler anmälningar.

Fler anmälningar om hot och våld och otillåten påverkan kan även uppmärksammas i media och ge signaler till presumtiva gärningspersoner och allmänhet att myndigheterna inte tolererar detta.

Eftersom otillåten påverkan handlar om gärningspersoner som vill påverka tjänstemäns myndighetsutövning är det dessutom viktigt som enskild tjänsteman att visa andra medarbetare att man vågar medverka i rättsprocessen.