Att tänka på inför polisanmälan

Den enskilde tjänstemannen utsätts för otillåten påverkan på grund av sin tjänsteutövning. Konsekvenserna kan drabba henne eller honom personligen och kanske hela familjen. Vid polisanmälan krävs en målsägare, en fysisk person. Arbetsgivaren kan polisanmäla, men målsägaren är även då den enskilde tjänstemannen.

Myndigheten och hela samhället har ett intresse av att det görs en polisanmälan, men det är den drabbade som fattar beslut om anmälan. Ska myndigheten påverka den enskildes beslut? Eller handlar det om att underlätta den drabbades beslutsfattande?

Den drabbade tjänstemannen kan i vissa fall vara i chock, skadad eller på annat sätt vara förhindrad att fatta rationella beslut den närmaste tiden efter händelsen. Det har betydelse när man bedömer om polisanmälan ska göras eller inte. Därför måste arbetsgivaren först analysera sina och samhällets möjligheter att stödja målsägaren juridiskt, ekonomiskt och socialt.

Den enskilde tjänstemannen utsätts för otillåten påverkan på grund av sin tjänsteutövning. Konsekvenserna kan drabba henne eller honom personligen och kanske hela familjen. Vid polisanmälan krävs en målsägare, en fysisk person. Arbetsgivaren kan polisanmäla, men målsägaren är även då den enskilde tjänstemannen.

Myndigheten och hela samhället har ett intresse av att det görs en polisanmälan, men det är den drabbade som fattar beslut om anmälan. Ska myndigheten påverka den enskildes beslut? Eller handlar det om att underlätta den drabbades beslutsfattande?

Den drabbade tjänstemannen kan i vissa fall vara i chock, skadad eller på annat sätt vara förhindrad att fatta rationella beslut den närmaste tiden efter händelsen. Det har betydelse när man bedömer om polisanmälan ska göras eller inte. Därför måste arbetsgivaren först analysera sina och samhällets möjligheter att stödja målsägaren juridiskt, ekonomiskt och socialt.