Till dig som utsatts för brott

Att bli utsatt för brott medför ofta en mängd känslomässiga reaktioner. Förutom dessa psykiska effekter kan brottet också medföra fysiska skador och ekonomiska förluster. Många efterfrågar enkel och rak information om vilka rättigheter man har som brottsoffer och hur man själv behöver agera för att tillvarata dessa rättigheter.

Den som utsatts för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning. Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. En sådan ansökan måste ha kommit in till myndigheten inom tre år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Från Brottsoffermyndigheten kan man få information om vad som gäller om man blivit utsatt för brott.

Att bli utsatt för brott medför ofta en mängd känslomässiga reaktioner. Förutom dessa psykiska effekter kan brottet också medföra fysiska skador och ekonomiska förluster. Många efterfrågar enkel och rak information om vilka rättigheter man har som brottsoffer och hur man själv behöver agera för att tillvarata dessa rättigheter.

Den som utsatts för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning. Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. En sådan ansökan måste ha kommit in till myndigheten inom tre år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Från Brottsoffermyndigheten kan man få information om vad som gäller om man blivit utsatt för brott.