Vad kan underlätta anmälan?

Förbered anmälningsrutinerna på arbetsplatsen för att underlätta anmälan:

 • Kartlägg konsekvenserna av en polisanmälan. Informera målsägaren om dessa.
 • Vilka resurser behövs för att stödja målsägaren genom hela processen? Hur kan de mobiliseras?
 • Vem ska stå för anmälan? Myndigheten eller den drabbade?
 • Om den drabbade ska stå för anmälan – vem ska hjälpa den drabbade att anmäla till polis?
 • Om myndigheten ska stå för anmälan, var noga med att berätta för den drabbade att det är han/hon som kommer att stå som målsägande om det leder till åtal.
 • Bestäm vem som ska begära av polisen att all post i ärendet ska skickas till myndigheten och inte till den som drabbats. Oftast kan kallelse till domstol komma många månader efter händelsen och posten går alltid till hemadressen. Detta kan röra upp onödiga känslor.
 • Vem ska följa med den drabbade till rättssalen om anmälan går till domstol?

Förbered anmälningsrutinerna på arbetsplatsen för att underlätta anmälan:

 • Kartlägg konsekvenserna av en polisanmälan. Informera målsägaren om dessa.
 • Vilka resurser behövs för att stödja målsägaren genom hela processen? Hur kan de mobiliseras?
 • Vem ska stå för anmälan? Myndigheten eller den drabbade?
 • Om den drabbade ska stå för anmälan – vem ska hjälpa den drabbade att anmäla till polis?
 • Om myndigheten ska stå för anmälan, var noga med att berätta för den drabbade att det är han/hon som kommer att stå som målsägande om det leder till åtal.
 • Bestäm vem som ska begära av polisen att all post i ärendet ska skickas till myndigheten och inte till den som drabbats. Oftast kan kallelse till domstol komma många månader efter händelsen och posten går alltid till hemadressen. Detta kan röra upp onödiga känslor.
 • Vem ska följa med den drabbade till rättssalen om anmälan går till domstol?