Kontakt

Elisabet Sundén Ingeström

Kanslichef på Partsrådet
070 545 17 90
esi@partsradet.se

Annika Nilsson

Operativt ansvarig för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
073-415 96 67
annika.nilsson@partsradet.se

Elisabet Sundén Ingeström

Kanslichef på Partsrådet
070 545 17 90
esi@partsradet.se

Annika Nilsson

Operativt ansvarig för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
073-415 96 67
annika.nilsson@partsradet.se