Om webbsidan

OM WEBBSIDAN

Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet, Partsrådet (f.d. Utvecklingsrådet för den statliga sektorn) är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR-S/P/O, Saco-S och Seko. Partsrådet ger stöd till de lokala parterna i gemensamma frågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal. Tillsammans tillhandahåller Partsrådet verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Parterna bedrev fram till 2009 programmet Satsa friskt. Satsa friskt har initierat och gett bidrag till projekt som förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukfrånvaron, förebygger långa sjukskrivningar och minskar nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa. Satsa friskt var organiserat i sex initiativområden varav Hot och våld var ett.

Webbsidan Hot på jobbet är ett av resultaten av ett gemensamt utvecklingsarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå, med syftet att ta fram stöd för myndigheternas arbete mot hot och våld och otillåten påverkan. Boken ”Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption” gavs ut av Brå och var den andra produkten i samarbetsprojektet. Innehållet i de båda produkterna är baserat på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier inom ramen för Satsa friskts initiativområde Hot och våld. År 2017 har Brå gett ut boken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök” som en uppföljning av handboken från 2009. 

Webbsidan www.hotpajobbet.se uppdaterades och fick ny utformning 2015. Mallar och checklistor, Länkar & publikationer uppdateras löpande.

 

OM WEBBSIDAN

Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet, Partsrådet (f.d. Utvecklingsrådet för den statliga sektorn) är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR-S/P/O, Saco-S och Seko. Partsrådet ger stöd till de lokala parterna i gemensamma frågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal. Tillsammans tillhandahåller Partsrådet verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Parterna bedrev fram till 2009 programmet Satsa friskt. Satsa friskt har initierat och gett bidrag till projekt som förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukfrånvaron, förebygger långa sjukskrivningar och minskar nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa. Satsa friskt var organiserat i sex initiativområden varav Hot och våld var ett.

Webbsidan Hot på jobbet är ett av resultaten av ett gemensamt utvecklingsarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå, med syftet att ta fram stöd för myndigheternas arbete mot hot och våld och otillåten påverkan. Boken ”Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption” gavs ut av Brå och var den andra produkten i samarbetsprojektet. Innehållet i de båda produkterna är baserat på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier inom ramen för Satsa friskts initiativområde Hot och våld. År 2017 har Brå gett ut boken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök” som en uppföljning av handboken från 2009. 

Webbsidan www.hotpajobbet.se uppdaterades och fick ny utformning 2015. Mallar och checklistor, Länkar & publikationer uppdateras löpande.