Om webbsidan

OM WEBBSIDAN

Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet, Partsrådet (fd Utvecklingsrådet för den statliga sektorn) är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR-S/P/O, Saco-S och Seko.

Fokus ligger på stöd till de lokala parterna i gemensamma kärnfrågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal.

Parterna bedrev fram till 2009 programmet Satsa friskt.

Satsa friskt har initierat och gett bidrag till projekt som förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukfrånvaron, förebygger långa sjukskrivningar och minskar nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa.

Satsa friskt var organiserat i sex initiativområden varav Hot och våld var ett.

Portalen Hot på jobbet är ett av resultaten av ett gemensamt utvecklingsarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå med syftet att ta fram stöd för myndigheternas arbete mot hot och våld och otillåten påverkan. ”Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption” heter den andra produkten i samarbetsprojektet, som gavs ut av Brå.

Innehållet i de båda produkterna är baserat på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier inom ramen för Satsa friskts initiativområde Hot och våld.

Webbsidan www.hotpajobbet.se uppdaterades 2015.

OM WEBBSIDAN

Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet, Partsrådet (fd Utvecklingsrådet för den statliga sektorn) är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR-S/P/O, Saco-S och Seko.

Fokus ligger på stöd till de lokala parterna i gemensamma kärnfrågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal.

Parterna bedrev fram till 2009 programmet Satsa friskt.

Satsa friskt har initierat och gett bidrag till projekt som förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukfrånvaron, förebygger långa sjukskrivningar och minskar nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa.

Satsa friskt var organiserat i sex initiativområden varav Hot och våld var ett.

Portalen Hot på jobbet är ett av resultaten av ett gemensamt utvecklingsarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå med syftet att ta fram stöd för myndigheternas arbete mot hot och våld och otillåten påverkan. ”Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption” heter den andra produkten i samarbetsprojektet, som gavs ut av Brå.

Innehållet i de båda produkterna är baserat på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier inom ramen för Satsa friskts initiativområde Hot och våld.

Webbsidan www.hotpajobbet.se uppdaterades 2015.