Uppföljande

Hur man bemöter en person som har blivit utsatt för hot och våld kan vara avgörande för hur han eller hon klarar av att bearbeta det som har hänt.

På längre sikt handlar de uppföljande åtgärderna bland annat om incidentrapportering, som ger ett värdefullt underlag för det förebyggande arbetet.

Hur man bemöter en person som har blivit utsatt för hot och våld kan vara avgörande för hur han eller hon klarar av att bearbeta det som har hänt.

På längre sikt handlar de uppföljande åtgärderna bland annat om incidentrapportering, som ger ett värdefullt underlag för det förebyggande arbetet.